01 02 03 Dig og mig og vi tro: Leg er grundlæggende for børns eksistens 04 05 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33

Leg er grundlæggende for børns eksistens

34
En af de bedste lyde i verden - synes jeg - er lyden af legende børn. Ligesom lyden af havet, blæsten i træerne eller fuglesang rammer blandingen af latter, råb og snak noget inden i mig, som gør mig rolig, tilpas og får mig til at føle mig i live. 

Billedet er fra videoen "This is me - children's right to play"
Leg er grundlæggende, og skal ikke bare være en mulighed for børn. Det er ikke bare en sjov ting, der foregår i frikvarterene, fordi der ikke er andet eller bedre at tage sig til. Leg er en helt grundlæggende måde for børn at være til på. Ofte tænker vi på leg som underholdning eller som en måde for vores børn at tilegne sig læring på - også som forældre. Men leg er meget mere end det. 
Leg er måden børn udtrykker sig på, lærer på, finder mening med livet. Leg er afgørende ikke bare for børn fysiske og sociale udvikling men også for deres intellektuelle og følelsesmæssige udvikling. 
I FNs børnekonvention står der bl.a. at børns ret til hvile og leg skal beskyttes, ligesom børn skal have adgang til at tage del i kulturelle og kreative aktiviteter. Den internationale organisation IPA (International Play Association) har lavet en rigtig fin lille video om, hvad leg er, og hvorfor det er vigtigt:  

På bloggen importance of play har formanden for IPA skrevet om, hvad leg kan gøre for børn også i krisesituationer har mulighed for at lege.

At have en større forståelse af leg gør en forskel for måden vi ser på børn uanset om vi ser på dem som forældre, ledere i en klub eller som professionalle. Det er ikke sikkert irritationen bli'r mindre, når maden, tøjet eller vejen hjem fra skole pludselig forvandles til et eventyr - men måske kan vi alligevel bruge vores viden til at se med lidt mildere øjne på barnets leg. Hvis leg er grundlæggende for børns eksistens er legen nødvendig og ikke bare i vejen.

Måske kunne det endda gøre godt for os selv, om vi - bare nogle gange - tog helhjertet del i legen?!

Billedet er fra IPAs video "This is me - children's right to play" 

Etiketter: , ,

35 36 37 38